تخت بیمارستانی (Hospital bed) عبارت است از تختی که برای استراحت بیمار در طول ۲۴ ساعت بستری بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع تخت بیمارستانی شامل تخت بستری سه شکن و یک شکن ، تخت معاینه بیمار، تخت بستری بیمار، تخت بستری اطفال، تخت سی پی آر، تخت زایمان، تخت جراحی، تخت ارتوپدی، تخت CCUو ICU، تخت الکتریکی و غیره می‌شود که ما در فروشگاه یاناطب به نوع تخت یک شکن، دوشکن، سه شکن و برقی می‌پردازیم.

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36