یوروستومی ایجاد انحراف در مسیر دستگاه ادراری به وسیله جراحی است.
تمام یوروستومی‏‌ها ادرار را قبل از رسیدن به مثانه از طریق سوراخ استوما تخلیه می‏کنند و انواع مختلفی دارند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.